A Magyar építészetről szóló törvény tervezetének véleményezése

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum a korábbi személyes minisztériumi egyeztetést követően a Kormány.hu oldalon társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezethez ismét fontos módosító javaslatokat tett.

Az Egyeztető Fórum álláspontja a korábbi és a mostani egyeztetési fordulóban is az, hogy a műszaki területekre vonatkozó általános szabályokat nagyobb terjedelemben szükséges leírni a törvényben. A műszaki tervezésnek is, amely egyre nagyobb részaránya az épületek, építmények tervezésének, indokolt nagyobb teret adni a törvényben.

Az átfogó jellegű vélemény mellett az Egyeztető Fórum konkrét szövegmódosító javaslatokat is tett az épületek energiahatékonyságára, a szakági tervezői jóváhagyásra. Fontos javaslata a Fórumnak, hogy a terv felhasználása, vagyis a kivitelezés csak a tervezői díj kiegyenlítése után legyen megkezdhető.

 

Tájékoztató a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet gázszerelőket érintő módosításának tervezetéről

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendeletmódosítás-tervezete érinti a gázkészülék szerelésével és karbantartásával foglalkozó szakembereket is, ezért az Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó tanfolyam elvégzésével kapcsolatos döntést célszerű az új rendelet megjelenése utánra halasztani.

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. számú melléklet 86. pontja szakmában elterjedt értelmezése szerint a „C” típusú gázkészülékek szereléséhez és az egyszerűsített gázkészülékcseréhez meg kell szerezni az „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” szakképesítést. Ez az előírás előrevetíti, hogy újabb képzésen kell részt venni azoknak, akik a gázellátó rendszer kivitelezése mellett égéstermék-elvezető rendszer telepítésével is foglalkoznak.

A magyar épületgépész szakma meghatározó szervezeteit tömörítő Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum (MÉEF) véleménye szerint ez az értelmezés szakmai szempontból elfogadhatatlan, mivel nem veszi figyelembe a gázszerelői igazolvánnyal rendelkező szakembereknek a szakképzés, valamint a mesterképzés során megszerzett szaktudását és jogosultságait. A gázszerelői jogosultság megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat és a továbbképzésen való részvétel. A képzésen megfelelő ismereteket lehet szerezni az égéstermék elvezető rendszerek kivitelezésével kapcsolatban, ezért nem tartjuk szükségesnek egy újabb képzés anyagi és munkaidő kiesés vonatkozásában terhelni a szakembereket.

A MÉGSZ képviselője a fenti rendelt létrejötte óta a Gázipari Műszaki Szakbizottságban többször javasolta a gázszerelők számára létrejött nyilvánvalóan hibásan előírt kötelezettség megszüntetését a szakbizottsággal hivatalos kapcsolatban álló illetékes minisztérium felé. A kezdeményezés nyomán elindult a rendeletmódosítási folyamat, amely jelenleg is napirenden van, és várhatóan megszünteti a vitatottan értelmezett jogi szabályozást. Az új rendelet tervezete már társadalmi egyeztetésen van, azaz nyilvános:

https://kormany.hu/dokumentumtar/34-2021-vii-26-itm-rendelet-modositasarol-szolo-gfm-rendelet

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum (MÉEF) a társadalmi egyeztetés keretében az alábbi javaslatot küldte a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak:

Javasoljuk, hogy azok, akik gázszerelő igazolvánnyal rendelkeznek, külön egyéb feltételek nélkül változatlanul jogosultak legyenek a „C” típusú égéstermék-elvezető rendszer kivitelezésére, karbantartására, ennek megfelelően ez a kitétel jelenjen meg a jogszabályban.

A gázkészülékek telepítésével, karbantartásával foglalkozó kollégáknak javasoljuk, hogy az Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó tanfolyam elvégzésével kapcsolatos döntéssel várják meg a rendeletmódosítás megjelenését, amelyről részletes tájékoztatást fogunk adni.

2023.09.19.

Nagy Gyula ügyvezető elnök sk

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum

 

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum 2022, 2023

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum 2022-ben több olyan fontos témakörrel foglalkozott, amelyeknek elemzése, fejlesztése és képviselete fontos az épületgépész szakma számára. A témakörök kapcsán megkezdett elemzés,  egyeztetések, javaslatok kidolgozása a 2023-as évre is feladatokat adnak a fórum tagjainak, szakembereinek, de reményeink szerint a szélesebb szakmai közösségünk, az aktív és felelős szakemberek számára is.

Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől?

A 2022-ben megvalósult kutatás szemléletesen és sokoldalúan mutatta be az épületgépész tervező, kivitelező, üzemeltető cégeknek és szervezeteknek a végzett épületgépész mérnökök iránti elvárásait. A kutatásból kiolvasható, hogy a pályakezdő mérnökökkel szemben összetettek az elvárások, ugyanakkor tudásukra, képességeikre nem csak az épületgépészeti tanszékek által indított kurzusok, hanem ennél jóval több tényező is hatással van. Többek között maga az oktatás és azon belül a felsőoktatás adottságai, rendszere, valamint az épületgépész szakma is, például a duális képzésben való együttműködéssel és az épületgépészeti oktatási rendszer támogatásával.

A kutatás eredményeit itt tettük közzé:  https://epuletgepeszforum.hu/aktualis-temaink/tema-1/

2023-ban újabb, részletesebb kutatás elvégzését ajánljuk fel az épületgépészeti tanszékek számára, miután egyértelművé vált, hogy számukra is hasznosak a kutatási eredményeink és a fejlesztéseik során az adatok felhasználhatók.

Építőipari jogszabályok előkészítése

Az Építésgazdasági Stratégai Munkacsoport az Építési és Beruházási Minisztérium megbízásából kezdett el dolgozni 2022-ben. Az Egyeztető Fórumot Nagy Gyula ügyvezető elnök képviselte, aki az épületgépészeti szakterület szempontjaiból kiindulva több fordulóban javaslatokat tett a minisztérium által összeállított tervezetekre. A munkacsoport 2023-ban folytatja a megkezdett munkát.

A Fórum 2022 végén részletesen kidolgozott javaslatokat adott be a témagazda minisztérium számára az állami építési beruházások rendjéről, valamint az építészetről szóló törvények tervezeteihez, amelyekben az épületgépészet szakmai és érdekvédelmi szempontjaira hívta fel a figyelmet a törvénytervezetek összeállítóinak. A tervezet második körös véleményezésében is aktív az Egyeztető Fórum: az ÉKM Építészeti Államtitkárság képviselőivel a napokban személyesen találkozott a szervezet ügyvezető elnöke, Nagy Gyula.

További fontos szakmai, érdekvédelmi kapcsolat, hogy az a Fórum képviselője az ÉVOSZ elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

ÉMI, építési termékek minősítése

Az építési termékek minősítése területén egyszerűbb, átláthatóbb jogi szabályozásra és jogalkalmazásra lenne szükség. A MÉGSZ Gyártói és Márkaképviselői Tagozatából negatív jelzések érkeztek az ivóvízzel érintkező szerelvényekkel és csövekkel kapcsolatos szabályozásról. Az Egyeztető Fórum képviselője a MÉASZ-szal és a MÉGSZ-szel közösen 2002-ben részt vett az ÉMI-vel folytatott tárgyalásokon. 2023-ban közös javaslat kidolgozásával és képviseletével folytatódik a szakmai érdekvédelmi munka.

Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum

Az energetikáért felelős államtitkárság számára az Egyeztető Fórum által létrehívott Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum javaslatokat dolgozott ki a hazai biomassza-tüzelés fejlesztési lehetőségeiről és környezetvédelmi követelményeiről. A MÉGSZ, a KÉOSZ, a Magyarországi Cserépkályhások Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete képviselői által kidolgozott javaslatsort az Egyeztető Fórum véleményezés céljára a szakma széles nyilvánossága elé tárta, majd a véglegesített javaslatsort eljuttatta az energetikáért felelős államtitkársághoz jelezve, hogy a további részletek kidolgozásában készséggel részt vesz a Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum.

Részletesebb infók a témáról itt: https://epuletgepeszforum.hu/aktualis-temaink/biomassza-tuzelesi-tematikus-forum/

Az épületgépészeti szakképzés fejlesztéséről

Az Egyeztető Fórum felkérésére 2022-ben a MÉGSZ munkatársai tizenöt olyan személlyel készítettek interjút, akik hosszabb ideje részt vesznek az iskolarendszerű épületgépészeti szakképzésben. Ezek alapján az épületgépészeti szakképzés helyzetéről elkészült egy összefoglaló, ezt felhasználva a Fórum 2023-ban pontos képet szeretne arról kapni, hogy az egyes területek fejlesztése milyen módon és mely partnerekkel együttműködve érhető el. Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a témakört ismerő kollégákkal.

Kapcsolat a szakmával

Az Egyeztető Fórum képviselői 2023-ban a személyes beszélgetések lehetőségét keresték és kínálták fel a Hungarothermen és a Pollack Expón, és ugyanezt tervezik a szeptemberi MMK Épületgépész Tervezői Konferencián is. De természetesen elérhetők vagyunk az ezen a honlapon is feltüntetett elérhetőségeinken.

Kapcsolat: https://epuletgepeszforum.hu/kapcsolat/

Várjuk minden épületgépész kolléga részéről a szakmában felmerülő gondok és a jobbító szándékok feltárását, ismertetését és a megoldási javaslatok közzé tételét. A megoldás érdekében javasoljuk az érintetteknek, az egyeztetett gondolatok mentén tenni tudó és akaró kollégáinknak a témában Tematikus Fórum (TF) indítását, amelyet az elvárásokkal egyeztetetten az Egyeztető fórum (EF) támogat.

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum – Együttműködési megállapodás

A magyar épületgépészet területén az elmúlt három évtizedben gyakran volt tapasztalható a szakmán belüli párbeszéd és egyeztetés hiánya, ebből következően az érdekérvényesítés nehézsége. Az utóbbi évek pozitív szakmai-közéleti változásai, az együttműködés új szándékai és gondolati alapjai megteremtették annak esélyét, hogy a szakmán belüli átfogó és sokszereplős, új felfogású együttműködés jöjjön létre.

Fontos, hogy nekünk – a piaci felületen tevékenykedő tervezőket, kivitelezőket, szervizeseket tömörítő szakmai szervezeteknek – a többtízezer fős magyar épületgépész szakma igényeit és elvárásait is meg kell hallgatni, és törekednünk kell ezekre megoldásokat keresni. A szakma bármely területén felmerülő jelentős problémákra azonban csak a közös munkával kidolgozott, egyeztetett megoldások, és azok együttes képviselete adhat hatékony választ. Egyedül nem megy, nincs olyan szervezet, amely egyedül legitim módon képes a teljes szakmát képviselni.

Alapvető céljaink: a szakma

  • érdekvédelmi rendszerének hatékonyabbá tétele,
  • céljainak és fejlődési irányainak feltárása,
  • önazonosságának és önbecsülésének erősítése,
  • belső kapcsolatainak erősítése, párbeszédek lehetőségeinek megteremtése,
  • felmerülő ügyeinek, problémáinak hatékony egyeztetése, megoldási javaslatok kidolgozása, ezek megvalósulásának támogatása és adott esetben képviselete,
  • szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozó fórumainak szervezése az épületgépész társadalom egységének az erősítésére,
  • utánpótlását biztosító képzési rendszerek fejlesztésében való közreműködés gyakorlati tapasztalatok átadásával, a képző intézmények támogatásával,
  • tevékenységének bemutatása, bevezetése a közgondolkodásba,
  • külső kapcsolatainak fejlesztése, társadalmi elismertségének növelése.

Ezen célok megvalósíthatósága érdekében kezdeményezzük a magyar épületgépészeti szakma egyeztetési rendszerének létrehozását, és ennek részeként megalakítjuk a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórumot. Olyan rendszer létrehozását tartjuk szükségesnek, amely nyitottságával, az erőforrások összeadásával, elvszerű és következetes működésével az egységes érdekképviseletnek és a szakma fejlődésének legjobb esélyeit biztosíthatja. A szakmai közéleten belül új felfogású partneri viszonyrendszert ajánlunk fel mindazoknak, akik a hatékonyabb érdekképviselet lehetőségét látják a Fórummal való együttműködésben. Nem célunk a már működő érdekvédelmi rendszereket, kapcsolatokat, folyamatokat érinteni, átalakítani, igény esetén rendelkezésre állunk, és az egyeztetések után támogatunk minden olyan előre vivő szándékot, javaslatot, kezdeményezést, amihez szükséges a szakma egységes képviselete.

Alulról építkező, a szakma tényleges problémáira és igényeire válaszoló kezdeményezést indítunk az útjára, nyitottak vagyunk minden olyan legitim szervezet, szakmai csoport felé, amely a szakma értékláncában jelentős súllyal bír, valós tagsággal és következetes programmal rendelkezik.

A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, mint köztestület állandó és teljes jogú partnerként csatlakozik a Fórum szakmai egyesületeihez.

Az együttműködési rendszer fejlesztésének további lépéseiről tájékoztatni fogjuk a szakmai közélet iránt érdeklődő kollégákat.

 

2021.01.04.

Netoleczky Károly elnök, Kéményjobbítók Országos Szövetsége

Takács Gábor elnök, Magyar Uszodatechnikai Egyesület

Várkonyi Nándor elnök, Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége

Golyán László elnök, Magyar Épületgépészek Szövetsége

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat