Aktuális témáink

2024 első félévében zajlik az Egyeztető Fórum által kezdeményezett párbeszéd, vita az épületgépészeti szakképzésről, erről a részleteket a következő linken olvashatja: https://epuletgepeszforum.hu/aktualis-temaink/parbeszed-a-szakkepzesrol/

A 120 éve született Macskásy Árpád professzorról két megemlékezés is zajlott a közelmúltban, az egyiket tagszervezetünk a Kéményjobbítók Országos Szövetsége szervezte Csurgóra, a másikat budapesti helyszínre hívta össze ügyvezető elnökünk Nagy Gyula. Részletek az Épületgépész.hu hírében: https://epuletgepesz.hu/2024/03/11/macskasy-arpad-professzor-emlekezes/

Az Otthonfelújítási pályázat társadalmi vitájában részletesen kidolgozott állásfoglalással képviseltük az illetékes minisztérium felé az épületgépészeti szempontokat. Itt olvasható: https://epuletgepeszforum.hu/kepviselt-temaink/otthonfelujitasi-hitelprogram-velemenyezese/


Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum 2022, 2023

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum 2022-ben több olyan fontos témakörrel foglalkozott, amelyeknek elemzése, fejlesztése és képviselete fontos az épületgépész szakma számára. A témakörök kapcsán megkezdett elemzés,  egyeztetések, javaslatok kidolgozása a 2023-as évre is feladatokat adnak a fórum tagjainak, szakembereinek, de reményeink szerint a szélesebb szakmai közösségünk, az aktív és felelős szakemberek számára is.

Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől?

A 2022-ben megvalósult kutatás szemléletesen és sokoldalúan mutatta be az épületgépész tervező, kivitelező, üzemeltető cégeknek és szervezeteknek a végzett épületgépész mérnökök iránti elvárásait. A kutatásból kiolvasható, hogy a pályakezdő mérnökökkel szemben összetettek az elvárások, ugyanakkor tudásukra, képességeikre nem csak az épületgépészeti tanszékek által indított kurzusok, hanem ennél jóval több tényező is hatással van. Többek között maga az oktatás és azon belül a felsőoktatás adottságai, rendszere, valamint az épületgépész szakma is, például a duális képzésben való együttműködéssel és az épületgépészeti oktatási rendszer támogatásával.

A kutatás eredményeit itt tettük közzé:  https://epuletgepeszforum.hu/aktualis-temaink/tema-1/

2023-ban újabb, részletesebb kutatás elvégzését ajánljuk fel az épületgépészeti tanszékek számára, miután egyértelművé vált, hogy számukra is hasznosak a kutatási eredményeink és a fejlesztéseik során az adatok felhasználhatók.

Építőipari jogszabályok előkészítése

Az Építésgazdasági Stratégai Munkacsoport az Építési és Beruházási Minisztérium megbízásából kezdett el dolgozni 2022-ben. Az Egyeztető Fórumot Nagy Gyula ügyvezető elnök képviselte, aki az épületgépészeti szakterület szempontjaiból kiindulva több fordulóban javaslatokat tett a minisztérium által összeállított tervezetekre. A munkacsoport 2023-ban folytatja a megkezdett munkát.

A Fórum 2022 végén részletesen kidolgozott javaslatokat adott be a témagazda minisztérium számára az állami építési beruházások rendjéről, valamint az építészetről szóló törvények tervezeteihez, amelyekben az épületgépészet szakmai és érdekvédelmi szempontjaira hívta fel a figyelmet a törvénytervezetek összeállítóinak. A tervezet második körös véleményezésében is aktív az Egyeztető Fórum: az ÉKM Építészeti Államtitkárság képviselőivel a napokban személyesen találkozott a szervezet ügyvezető elnöke, Nagy Gyula.

További fontos szakmai, érdekvédelmi kapcsolat, hogy az a Fórum képviselője az ÉVOSZ elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

ÉMI, építési termékek minősítése

Az építési termékek minősítése területén egyszerűbb, átláthatóbb jogi szabályozásra és jogalkalmazásra lenne szükség. A MÉGSZ Gyártói és Márkaképviselői Tagozatából negatív jelzések érkeztek az ivóvízzel érintkező szerelvényekkel és csövekkel kapcsolatos szabályozásról. Az Egyeztető Fórum képviselője a MÉASZ-szal és a MÉGSZ-szel közösen 2002-ben részt vett az ÉMI-vel folytatott tárgyalásokon. 2023-ban közös javaslat kidolgozásával és képviseletével folytatódik a szakmai érdekvédelmi munka.

Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum

Az energetikáért felelős államtitkárság számára az Egyeztető Fórum által létrehívott Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum javaslatokat dolgozott ki a hazai biomassza-tüzelés fejlesztési lehetőségeiről és környezetvédelmi követelményeiről. A MÉGSZ, a KÉOSZ, a Magyarországi Cserépkályhások Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete képviselői által kidolgozott javaslatsort az Egyeztető Fórum véleményezés céljára a szakma széles nyilvánossága elé tárta, majd a véglegesített javaslatsort eljuttatta az energetikáért felelős államtitkársághoz jelezve, hogy a további részletek kidolgozásában készséggel részt vesz a Biomassza-tüzelési Tematikus Fórum.

Részletesebb infók a témáról itt: https://epuletgepeszforum.hu/aktualis-temaink/biomassza-tuzelesi-tematikus-forum/

Az épületgépészeti szakképzés fejlesztéséről

Az Egyeztető Fórum felkérésére 2022-ben a MÉGSZ munkatársai tizenöt olyan személlyel készítettek interjút, akik hosszabb ideje részt vesznek az iskolarendszerű épületgépészeti szakképzésben. Ezek alapján az épületgépészeti szakképzés helyzetéről elkészült egy összefoglaló, ezt felhasználva a Fórum 2023-ban pontos képet szeretne arról kapni, hogy az egyes területek fejlesztése milyen módon és mely partnerekkel együttműködve érhető el. Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a témakört ismerő kollégákkal.

Kapcsolat a szakmával

Az Egyeztető Fórum képviselői 2023-ban a személyes beszélgetések lehetőségét keresték és kínálták fel a Hungarothermen és a Pollack Expón, és ugyanezt tervezik a szeptemberi MMK Épületgépész Tervezői Konferencián is. De természetesen elérhetők vagyunk az ezen a honlapon is feltüntetett elérhetőségeinken.

Kapcsolat: https://epuletgepeszforum.hu/kapcsolat/

Várjuk minden épületgépész kolléga részéről a szakmában felmerülő gondok és a jobbító szándékok feltárását, ismertetését és a megoldási javaslatok közzé tételét. A megoldás érdekében javasoljuk az érintetteknek, az egyeztetett gondolatok mentén tenni tudó és akaró kollégáinknak a témában Tematikus Fórum (TF) indítását, amelyet az elvárásokkal egyeztetetten az Egyeztető fórum (EF) támogat.

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum – Együttműködési megállapodás

A magyar épületgépészet területén az elmúlt három évtizedben gyakran volt tapasztalható a szakmán belüli párbeszéd és egyeztetés hiánya, ebből következően az érdekérvényesítés nehézsége. Az utóbbi évek pozitív szakmai-közéleti változásai, az együttműködés új szándékai és gondolati alapjai megteremtették annak esélyét, hogy a szakmán belüli átfogó és sokszereplős, új felfogású együttműködés jöjjön létre.

Fontos, hogy nekünk – a piaci felületen tevékenykedő tervezőket, kivitelezőket, szervizeseket tömörítő szakmai szervezeteknek – a többtízezer fős magyar épületgépész szakma igényeit és elvárásait is meg kell hallgatni, és törekednünk kell ezekre megoldásokat keresni. A szakma bármely területén felmerülő jelentős problémákra azonban csak a közös munkával kidolgozott, egyeztetett megoldások, és azok együttes képviselete adhat hatékony választ. Egyedül nem megy, nincs olyan szervezet, amely egyedül legitim módon képes a teljes szakmát képviselni.

Alapvető céljaink: a szakma

  • érdekvédelmi rendszerének hatékonyabbá tétele,
  • céljainak és fejlődési irányainak feltárása,
  • önazonosságának és önbecsülésének erősítése,
  • belső kapcsolatainak erősítése, párbeszédek lehetőségeinek megteremtése,
  • felmerülő ügyeinek, problémáinak hatékony egyeztetése, megoldási javaslatok kidolgozása, ezek megvalósulásának támogatása és adott esetben képviselete,
  • szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozó fórumainak szervezése az épületgépész társadalom egységének az erősítésére,
  • utánpótlását biztosító képzési rendszerek fejlesztésében való közreműködés gyakorlati tapasztalatok átadásával, a képző intézmények támogatásával,
  • tevékenységének bemutatása, bevezetése a közgondolkodásba,
  • külső kapcsolatainak fejlesztése, társadalmi elismertségének növelése.

Ezen célok megvalósíthatósága érdekében kezdeményezzük a magyar épületgépészeti szakma egyeztetési rendszerének létrehozását, és ennek részeként megalakítjuk a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórumot. Olyan rendszer létrehozását tartjuk szükségesnek, amely nyitottságával, az erőforrások összeadásával, elvszerű és következetes működésével az egységes érdekképviseletnek és a szakma fejlődésének legjobb esélyeit biztosíthatja. A szakmai közéleten belül új felfogású partneri viszonyrendszert ajánlunk fel mindazoknak, akik a hatékonyabb érdekképviselet lehetőségét látják a Fórummal való együttműködésben. Nem célunk a már működő érdekvédelmi rendszereket, kapcsolatokat, folyamatokat érinteni, átalakítani, igény esetén rendelkezésre állunk, és az egyeztetések után támogatunk minden olyan előre vivő szándékot, javaslatot, kezdeményezést, amihez szükséges a szakma egységes képviselete.

Alulról építkező, a szakma tényleges problémáira és igényeire válaszoló kezdeményezést indítunk az útjára, nyitottak vagyunk minden olyan legitim szervezet, szakmai csoport felé, amely a szakma értékláncában jelentős súllyal bír, valós tagsággal és következetes programmal rendelkezik.

A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, mint köztestület állandó és teljes jogú partnerként csatlakozik a Fórum szakmai egyesületeihez.

Az együttműködési rendszer fejlesztésének további lépéseiről tájékoztatni fogjuk a szakmai közélet iránt érdeklődő kollégákat.

 

2021.01.04.

Netoleczky Károly elnök, Kéményjobbítók Országos Szövetsége

Takács Gábor elnök, Magyar Uszodatechnikai Egyesület

Várkonyi Nándor elnök, Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége

Golyán László elnök, Magyar Épületgépészek Szövetsége

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat