Témakörök a 2022-es évre szóló terveinkből

Március elején frissítettük az ez évi terveinket. A Fórum által indított Mit vár a szakma a végzett épületgépész mérnököktől? című kutatás már a célegyenesbe érkezett, csaknem négyszáz szakmagyakorló kolléga válaszolt az online kérdőívre. A válaszok összesítése után tájékoztatni fogjuk a szakmai közvéleményt.

Támogatjuk a MÉGSZ Gyártói és Márkaképviselői Tagozata által indított, az építőipari termékek minősítésével kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtését, és támogatást adunk a tapasztalatokat összegző elemzés alapján összeállított jobbító javaslatoknak a kormányzat felé való képviseletében. Eddig a megkeresett gyártó és márkaképviselő cégek közül negyvenen, köztük HKVSZ és MÉASZ tagok is, adtak információkat a termékminősítések során szerzett tapasztalatairól.

Az épületgépész szakemberek jelzései a szakmán belül érzékelt problémákról a legfontosabb forrást jelentik a munkánkhoz. Ennek jegyében tagszervezeteink az év során a saját rendezvényeiken kérdőívet fognak terjeszteni, és a várhatón visszaérkező sokszáz kérdőív alapján fogjuk a szakma súlyponti problémáit és 2023-as feladatainkat meghatározni.

Az Egyeztető Fórumot a szakmából megkeresték azzal, hogy a 34/2021 (VII.26) Kormányrendelet új kéményes rész-szakképesítéshez köti az égéstermékelvezetőkkel kapcsolatos szakmai tevékenységet, bizonyos értelmezésben a gázkészülékkel együtt tanúsított égéstermékelvezetők esetében is. További információkat fogunk keresni erről a témáról a megalapozott továbblépés érdekében.

Meggyőződésünk, hogy ha a szakma jelentős érdekvédelmi ügyeiben nem egyenként, hanem egységesen, a Fórum nevében lépünk fel, jóval nagyobb az esélyünk az eredményes képviseletre. Az ülésünkön részt vett Nagy Gyula, a MMK korábbi elnöke is, aki tapasztalatával jelentős segítséget tud adni a közös munkánkhoz.

2022.03.01.

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum – Együttműködési megállapodás

A magyar épületgépészet területén az elmúlt három évtizedben gyakran volt tapasztalható a szakmán belüli párbeszéd és egyeztetés hiánya, ebből következően az érdekérvényesítés nehézsége. Az utóbbi évek pozitív szakmai-közéleti változásai, az együttműködés új szándékai és gondolati alapjai megteremtették annak esélyét, hogy a szakmán belüli átfogó és sokszereplős, új felfogású együttműködés jöjjön létre.

Fontos, hogy nekünk – a piaci felületen tevékenykedő tervezőket, kivitelezőket, szervizeseket tömörítő szakmai szervezeteknek – a többtízezer fős magyar épületgépész szakma igényeit és elvárásait is meg kell hallgatni, és törekednünk kell ezekre megoldásokat keresni. A szakma bármely területén felmerülő jelentős problémákra azonban csak a közös munkával kidolgozott, egyeztetett megoldások, és azok együttes képviselete adhat hatékony választ. Egyedül nem megy, nincs olyan szervezet, amely egyedül legitim módon képes a teljes szakmát képviselni.

Alapvető céljaink: a szakma

  • érdekvédelmi rendszerének hatékonyabbá tétele,
  • céljainak és fejlődési irányainak feltárása,
  • önazonosságának és önbecsülésének erősítése,
  • belső kapcsolatainak erősítése, párbeszédek lehetőségeinek megteremtése,
  • felmerülő ügyeinek, problémáinak hatékony egyeztetése, megoldási javaslatok kidolgozása, ezek megvalósulásának támogatása és adott esetben képviselete,
  • szakmapolitikai kérdésekkel foglalkozó fórumainak szervezése az épületgépész társadalom egységének az erősítésére,
  • utánpótlását biztosító képzési rendszerek fejlesztésében való közreműködés gyakorlati tapasztalatok átadásával, a képző intézmények támogatásával,
  • tevékenységének bemutatása, bevezetése a közgondolkodásba,
  • külső kapcsolatainak fejlesztése, társadalmi elismertségének növelése.

Ezen célok megvalósíthatósága érdekében kezdeményezzük a magyar épületgépészeti szakma egyeztetési rendszerének létrehozását, és ennek részeként megalakítjuk a Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórumot. Olyan rendszer létrehozását tartjuk szükségesnek, amely nyitottságával, az erőforrások összeadásával, elvszerű és következetes működésével az egységes érdekképviseletnek és a szakma fejlődésének legjobb esélyeit biztosíthatja. A szakmai közéleten belül új felfogású partneri viszonyrendszert ajánlunk fel mindazoknak, akik a hatékonyabb érdekképviselet lehetőségét látják a Fórummal való együttműködésben. Nem célunk a már működő érdekvédelmi rendszereket, kapcsolatokat, folyamatokat érinteni, átalakítani, igény esetén rendelkezésre állunk, és az egyeztetések után támogatunk minden olyan előre vivő szándékot, javaslatot, kezdeményezést, amihez szükséges a szakma egységes képviselete.

Alulról építkező, a szakma tényleges problémáira és igényeire válaszoló kezdeményezést indítunk az útjára, nyitottak vagyunk minden olyan legitim szervezet, szakmai csoport felé, amely a szakma értékláncában jelentős súllyal bír, valós tagsággal és következetes programmal rendelkezik.

A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, mint köztestület állandó és teljes jogú partnerként csatlakozik a Fórum szakmai egyesületeihez.

Az együttműködési rendszer fejlesztésének további lépéseiről tájékoztatni fogjuk a szakmai közélet iránt érdeklődő kollégákat.

 

2021.01.04.

Netoleczky Károly elnök, Kéményjobbítók Országos Szövetsége

Takács Gábor elnök, Magyar Uszodatechnikai Egyesület

Várkonyi Nándor elnök, Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége

Golyán László elnök, Magyar Épületgépészek Szövetsége

Gyurkovics Zoltán elnök, MMK Épületgépészeti Tagozat