Biomassza-tüzelési tematikus fórum

Biomassza-tüzelési tematikus fórum

A magyarországi növényi alapú biomassza-tüzeléssel kapcsolatban javaslattervezetet állítottak össze az Energiaügyi Minisztérium számára az alábbi szervezetek képviselői:

 • Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum,
 • MÉGSZ Biomassza-tüzelési Tagozat,
 • Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és Gyártók Országos Ipartestülete,
 • Országos Erdészeti Egyesület Megújuló Energia Szakosztály.

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum részéről köszönjük az alábbi javaslattervezethez beérkezett javaslatokat.

Biomassza-tüzeléssel kapcsolatos javaslattervezet
Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum, 2022 november

A következő javaslatokat azzal a céllal tesszük, hogy a jövőben a biomasszafűtés, mint megújuló energiaforrás használata szélesebb körben, ugyanakkor magasabb műszaki színvonalon terjedjen el Magyarországon. Jelen javaslatban a növényi alapú (elsősorban fa alapú) biomassza-tüzelési megoldásokkal foglalkozunk. Ahhoz, hogy korszerű, könnyen üzemeltethető és környezetbarát rendszerek jöjjenek létre, valamint magasabb minőségű biomasszafűtési kultúra alakuljon ki, az alábbi intézkedésekre teszünk javaslatot:

 1. A tüzelőanyag – tűzifa, apríték és pellet – minőségének javítását kiemelt célként szükséges kezelni, a minőségi tüzelőanyag-előállítására kell ösztönözni a piaci szereplőket. Főként a pellet és az apríték esetében fontos az EU-s szabványok betartása (pellet esetében: ENplus A1/A2, EU Norm EN 14961-2, apríték esetében: P16B vagy P45A (EN14961-4). Szükséges a folyamatos minőségbiztosítás megvalósítása. Ennek érdekében a piaci szereplők támogatását javasoljuk. A jelenleg működő rezsicsökkentő intézkedések kiegészítéseként a terméket (tűzifát, aprítékot, pelletet stb.) előállítót „top up” rendszerrel támogatni lehetne, mely az általa kibocsájtott mennyiség igazolásával realizálható.
 2. Legyen a fenntarthatóság fontos szempont. Jusson kiemelt szerep állami erdőgazdaságoknak, magánerdős gazdálkodóknak, és a velük való együttműködésnek.
 3. Támogatandónak tartjuk azokat, akik önellátásra akarnak berendezkedni. Ilyen például erdőgazdasággal összekötött biomassza-hőtermelés, vagy energiaültetvények létrehozása. Ezen megoldások is kapjanak támogatást az eszközök beszerzésére és az ilyen jellegű beruházások létrehozására.
 4. A fától eltérő, de növényi alapú tüzeléstechnikai megoldásokat (lágyszárú növények, magok, agripellet stb.) főként a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység esetén, vagy olyan területeken, ahol ezek nagy mennyiségben rendelkezésre állnak szintén támogatandónak tartjuk – a környezetvédelmi előírások betartása mellett.
 5. A magyarországi kereskedelemben sok jó és korszerű kazán elérhető. A megfelelő lakossági, intézményi és ipari biomasszafűtési rendszerek kialakításához támogatásokra van szükség. Ezzel a korszerű technikák és technológiák el tudnak terjedni.
 6. Elsősorban az üzemeltetéshez szükséges kiegészítő berendezések tekintetében mutatkozik hiány. Ezek gyártását kellene ösztönözni (bunker-, és tárolótöltés, logisztikai berendezések, pl. tartálykocsis szállítás stb.). Már meglevő, elsősorban a mezőgazdasággal kapcsolatos berendezések gyártóinál lehetne ez fejlesztési irány. Ezekhez célszerű lenne támogatást nyújtani.
 7. Legyenek megfelelő tudással rendelkező üzemeltető cégek, szervezetek stb., melyek a tüzelőanyag-beszerzéstől kezdve, a kazán és a fűtési rendszer teljes körű üzemeltetését elvégzik. Ezen szervezetek eszközbeszerzései (aprító gép, betároló rendszerek stb.) kapjanak támogatást. Támogatni kellene olyan ESCO szolgáltató vállalkozásokat, melyek biomassza alapon szolgáltatnának hőenergiát.
 8. Felülvizsgálni szükséges a biomassza erőművek energia input/output hatékonyságát. Eredményétől függően, azzal egy időben javasoljuk támogatni az intézményi (óvodák, iskolák kórházak, lakóparkok stb.) fűtőművi, valamint mikrohálózatok kialakítása lehetőségeinek megteremtését, mely egyben az emisszióval kapcsolatos aggályokat is mérsékelné (tökéletesebb égés stb.).
 9. Az intézmények egyéb energiatakarékossági intézkedései is legyenek szem előtt: hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtési rendszerek megfelelő beszabályozása, szabályozása esetleg zónaszabályozása. Ezekkel az energiahordozó fajtájától függetlenül is jelentős megtakarítást lehet elérni. Ezen megoldásokat, nemcsak az állami intézményeknél, hanem egyéb épületek esetén is támogatandónak tartjuk (cégek, üzemek, ipar stb.). Az energetikai korszerűsítések támogatása kiemelten fontos.
 10. Lakossági berendezéseknél, megoldásoknál is legyen fontos a környezetvédelem. Kazánokra, kályhákra, kandallókra egyaránt legyen követelmény az EU-s előírások betartása és betartatása. Ez por-, füst- és egyéb emissziós szempontból fontos. A lakosságot is támogatni kellene, hogy ilyen berendezésekre váltson. Az új berendezések támogatásánál ezt is figyelembe kell venni. Így környezetvédelmi szempontból aggályosnak tartjuk, ha a lakosság körében a széntüzelés elterjed. Az elavult lakossági tüzelőberendezések cseréjének támogatása fontos, a kibocsátási értékek garanciája mellett. Vissza nem térítendő támogatást adni a külső energiaforrástól független, EU normáknak megfelelő tüzelőberendezések telepítésére, elavult berendezések cseréjére. Felmenő rendszerben a régi, elavult környezetszennyező megoldásokat jó lenne megszüntetni, támogatással újra, környezetbarát megoldásra cserélni.
 11. A környezetvédelmi szempontok legyenek előtérben! 140 kW felett környezetvédelmi hatósági engedélyezés szükséges. Az ennél kisebb teljesítményű kazánok telepítésénél (csere esetén is) a következő intézkedések bevezetését látjuk indokoltnak (osztrák minta alapján):
  1. Az EN 303-5:2012 kazánosztály 5 szerinti emissziós normák legyenek a mérvadók. Ha ez frissül és szigorodik, akkor a szabályozás kövesse ezt.
  2. A kivitelező nyilatkozata szükséges (milyen berendezést épített be).
  3. Szükséges a beépített berendezés gyártói megfelelőségi nyilatkozata.
  4. CO-emisszió mérése.
 12. Lakótéren belüli berendezésekre, helyiségfűtő berendezések (kandalló, kályha stb.): (EU) 2015/1185 rendelete az irányadó, ill. a helyszínen épített cserép- és téglakályhák esetében a méretezés MSZ EN 15544:2009 alapján kell készüljön. Ezen berendezéseknél is legyen szükséges a kivitelezői nyilatkozat (cserépkályha és kandalló esetén már kötelező) és a beépített berendezések gyártójának megfelelőségi nyilatkozata.
 13. Szükséges a lakosság folyamatos tájékoztatása a környezetbarát és helyes fatüzeléssel kapcsolatban különböző médiumokban.

Fontos, hogy a biomasszafűtési megoldások hosszú távon támogatást élvezzenek, akkor is, ha béke lesz a világban és a gázárak normalizálódnak. Ez mindenképpen egy fontos eszköz arra, hogy az energiahordozókkal kapcsolatos kiszolgáltatottságot mérsékeljük. A javasolt célok eléréséhez a magyar épületgépészeti szakmából sokan partnerek lennének.