Otthonfelújítási hitelprogram véleményezése

Javaslatok, észrevételek a „FELHÍVÁSTERVEZET Otthonfelújítási Hitelprogram
Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához” című dokumentumhoz
Azonosító jel: RRF-REP 10.13.1-1-24

A magyar épületgépész szakma meghatározó szervezeteit tömörítő Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum (MÉEF) örömmel fogadja, hogy újabb támogatási forma jelenik meg, amely egyidőben a lakosságnak, de az építőiparban tevékenykedő vállalkozásoknak is segítség lehet. Minden pályázat csak akkor éri el a célját, ha a pályázati támogatással valós és hosszútávú eredmények valósulnak meg.
A pályázat céljával, azaz a REPowerEU programon belül a lakóépületek energiahatékonyságának javításával messzemenően egyetért az épületgépész szakma, és támogatja, hogy az energiahatékonyság területén minél jobb eredményeket lehessen elérni.
Az épületgépészeti rendszerek egyik sajátossága, hogy jelentős energiamegtakarítást rendszerint több részmegoldás összehangolt, és együttes alkalmazásával érhetjük el céljainkat, szemben az építészeti megoldásokkal, ahol pl. az összes külső épületszerkezet megfelelő vastagságban történő hőszigetelésével egymagában is el tudunk érni jelentős energiamegtakarítást.
Az épületgépészeti rendszerek másik fontos sajátossága, hogy korszerű berendezések beépítésével az energiamegtakarításon túl további lényeges – és pénzösszegben nem kifejezhető előnyökre tudunk szert tenni, hiszen az energetikai fejlesztéssel egyidőben a komfort és életkörülmények javítása is megvalósul.
A „FELHÍVÁSTERVEZET” tartalmával kapcsolatban az alábbi észrevételeket és javaslatokat tesszük.

Hitelprogram keretösszege
Nem támogatjuk, hogy bármely műszaki megoldásnak keretösszeget határozzunk meg, a program céljának nem a műszaki korlátozás, hanem a valós energiamegtakarítás kell céljának lenni.

2. Hitelprogram célja
Elfogadjuk, hogy “Az Otthonfelújítási Hitelprogram fókuszában az 1990. december 31-e előtt épült, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak állnak.” de felhívjuk a figyelmet, hogy a 2006 előtt használatbavételi engedélyt szerzett, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak, valamint társasházak műszaki és épületfizikai viszonyai is indokolnák a támogatási kör kiterjesztését. Javasoljuk, hogy a 7/2006 TNM rendelet megjelenéséhez kössék a felújítható ingatlanok körét. Az 1990-es években még energetikailag nem túl szigorú szabályok szerint lehetett lakóépületeket építeni. Sok lakóépület épült ekkor egyszerű soklyukú téglából, hőszigetelés nélkül és egyszerű dupla üvegezésű fa nyílászzárókkal. Ezek az épületek ma nagyon is rászorulnak az energetikai felújításra. Tehát javasoljuk a pályázat keretében felújítható épületek körét kiterjeszteni az 1990. év előtt épült épületek helyett 2006 előtt épült épületek körére.

13.2 Támogatható tevékenységek bemutatása
Az energetikai fejlesztés céljainak meghatározásánál értjük a támogató szándékát, de nem tartjuk megfelelőnek, ha fontos energetikai fejlesztési megoldások kimaradnak a támogatott körből.
Határoló szerkezetek hőszigetelése: Fontos és elsődlegesen támogatható.
Határoló szerkezetek cseréje – nyílászárók cseréje: Fontos és elsődlegesen támogatható.
HMV rendszer korszerűsítése: Javasoljuk, hogy a HMV termelés korszerűsítése vonatkozzon a napkollektorok telepítésének támogatására.
Hőtermelő berendezések korszerűsítése: Jó hatásfokú kondenzációs kazánnal már önmagában is elérhető 30%-os energia megtakarítás, de fontosnak tartjuk, hogy a hőszivattyús hőtermelés is bekerüljön a támogatott megoldások közé. A felújításnál megoldás a jó hatásfokú gázkonvektor telepítése, mivel ez a legolcsóbb beruházás, így lehetőség van az épületfizikai jellemzők javítására.
Fűtési kör átalakítása: Megvalósítását a hőtermelővel együtt javasoljuk, kiemelve a keringtető szivattyúk cseréjét is.
Automatikus szabályozás kiépítése: A fűtési rendszerek szabályozhatóvá tétele alapvető elvárás.
Melegvizes puffertartály létesítése.
Műszakilag értelmezhetetlen a puffertartály kiemelése, mivel önállóan nem jelent megtakarítást.
Javasoljuk továbbá kiegészíteni a támogatott műszaki megoldások körét a levegő-víz, a víz-víz és a hibrid hőszivattyúkkal, valamint a lakásszellőztető berendezésekkel. A szellőztetés hőigénye lakóépületnél is meghaladja az épület hőveszteségét, ezért a szellőztetés energiatakarékos megoldása elengedhetetlen, némi segédenergia növekmény árán 10 – 30% megtakarítás érhető el. Amennyiben nyílászáró csere is történik, akkor a szellőztető berendezés megvalósítását támogatni javasoljuk. A szellőztetés megoldásánál talajkollektoros hőcserélők beépítése is eredményes lehet. Természetesen a kedvezményes 7 milliós keret határt szab a megoldásoknak, de a lehetőségek között mindenképpen fel kell sorolni a javasolható variációkat!

13.3 Energiamegtakarítás alátámasztásához szakértők, tanácsadók
A TÉ engedéllyel rendelkező szakemberek nem szakértők, hanem energetikai tanúsítók, megnevezésüket javasoljuk pontosítani a tervezetben. Javasoljuk, hogy a pályázathoz szükséges szakmai koncepciót G (épületgépész), É (építész) tervezői, vagy SZés-6 épületenergetikai jogosultsággal rendelkező független, tehát az építési vállalkozótól független épületenergetikai szakértők készítsék el.
Nem támogatjuk, hogy a tervezet a kivitelező feladataként jelöli meg a tervezést. A kiviteli tervek elkészítését a kivitelezőtől független tervezőnek kell elkészíteni, mivel így a tervező el tudja látni a felújítás műszaki felügyeletét is annak érdekében, hogy az energetikai fejlesztés valóban megfelelő minőségben és megfelelő eredménnyel valósulhasson meg. Az ÉMI NKft. regisztrációs listájára a független tervezőket és szakértőket is fel kell venni.

13.4 Elszámolható költségek köre
Nem támogatjuk a tervezetben feltüntetett fajlagos költségek megadását, mert ez a fejlesztések műszaki korlátozását, egyébként pedig a megvalósítási költségek növekedését eredményezik. A fajlagos árak rögzítése árnövelő hatású és a szabad versenyt korlátozó lesz!

Észrevételeinkhez a következő hozzászólásban mellékeljük a javaslatainkhoz kapcsolható részletesebb szakmai magyarázatainkat.

Budapest, 2024. 05.06.

Tisztelettel:
Nagy Gyula sk.
ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum