34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

Tájékoztató a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet gázszerelőket érintő módosításának tervezetéről

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendeletmódosítás-tervezete érinti a gázkészülék szerelésével és karbantartásával foglalkozó szakembereket is, ezért az Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó tanfolyam elvégzésével kapcsolatos döntést célszerű az új rendelet megjelenése utánra halasztani.

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. számú melléklet 86. pontja szakmában elterjedt értelmezése szerint a „C” típusú gázkészülékek szereléséhez és az egyszerűsített gázkészülékcseréhez meg kell szerezni az „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” szakképesítést. Ez az előírás előrevetíti, hogy újabb képzésen kell részt venni azoknak, akik a gázellátó rendszer kivitelezése mellett égéstermék-elvezető rendszer telepítésével is foglalkoznak.

A magyar épületgépész szakma meghatározó szervezeteit tömörítő Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum (MÉEF) véleménye szerint ez az értelmezés szakmai szempontból elfogadhatatlan, mivel nem veszi figyelembe a gázszerelői igazolvánnyal rendelkező szakembereknek a szakképzés, valamint a mesterképzés során megszerzett szaktudását és jogosultságait. A gázszerelői jogosultság megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat és a továbbképzésen való részvétel. A képzésen megfelelő ismereteket lehet szerezni az égéstermék elvezető rendszerek kivitelezésével kapcsolatban, ezért nem tartjuk szükségesnek egy újabb képzés anyagi és munkaidő kiesés vonatkozásában terhelni a szakembereket.

A MÉGSZ képviselője a fenti rendelt létrejötte óta a Gázipari Műszaki Szakbizottságban többször javasolta a gázszerelők számára létrejött nyilvánvalóan hibásan előírt kötelezettség megszüntetését a szakbizottsággal hivatalos kapcsolatban álló illetékes minisztérium felé. A kezdeményezés nyomán elindult a rendeletmódosítási folyamat, amely jelenleg is napirenden van, és várhatóan megszünteti a vitatottan értelmezett jogi szabályozást. Az új rendelet tervezete már társadalmi egyeztetésen van, azaz nyilvános:

https://kormany.hu/dokumentumtar/34-2021-vii-26-itm-rendelet-modositasarol-szolo-gfm-rendelet

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum (MÉEF) a társadalmi egyeztetés keretében az alábbi javaslatot küldte a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak:

Javasoljuk, hogy azok, akik gázszerelő igazolvánnyal rendelkeznek, külön egyéb feltételek nélkül változatlanul jogosultak legyenek a „C” típusú égéstermék-elvezető rendszer kivitelezésére, karbantartására, ennek megfelelően ez a kitétel jelenjen meg a jogszabályban.

A gázkészülékek telepítésével, karbantartásával foglalkozó kollégáknak javasoljuk, hogy az Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó tanfolyam elvégzésével kapcsolatos döntéssel várják meg a rendeletmódosítás megjelenését, amelyről részletes tájékoztatást fogunk adni.

2023.09.19.

Nagy Gyula ügyvezető elnök sk

Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum